Breu actualització sobre les transferències internacionals de dades al Regne Unit

Breu actualització sobre les transferències internacionals de dades al Regne Unit

El 2 de febrer de 2022, l’Autoritat de Protecció de Dades del Regne Unit (la “ICO”), va confirmar que el Departament de Cultura, Mitjans de comunicació i Esport havia presentat al Parlament el següent:

  1. La versió britànica de les Clàusules Contractuals Tipus (“SCCs”) denominada Acord Internacional de Transferència de Dades;
  2. L’apèndix del Regne Unit que s’utilitzarà conjuntamente amb les SCCs de la UE, quan les transferències de dades siguin tant de la UE com del Regne Unit; i
  3. Un document que estableix disposicions transitòries quant a l’ús de les actuals clàusules tipus de protecció de dades per a les transferències internacionals.

Una vegada que s’aprovin formalment els documents esmentats, entraran en vigor el 21 de març de 2022.

L’ICO publicarà en breu eines i guies addicionals per a ajudar les organitzacions a implementar aquests nous documents.

Join the discussion